Main > Amabhayisikili > Abagibeli bebhayisikili be-Pro - izinqumo ezingokoqobo

Abagibeli bebhayisikili be-Pro - izinqumo ezingokoqobo

Ngubani umgibeli webhayisikili odume kakhulu?Manje amabhayisikili angazi ukuthi ngubani isihogo engisibona njengomdlalo ngibona sengathi asikho emthethweni ngokuzayo Basihlukanisa lapho sithola iKarana futhi kwakungafanele abaleke emaphoyiseni noma bona thina uma kufanele ngigcine ukuya ejele, sizodlulela phambili ngoba yilokho ebengikade ngikholelwa kukho futhi ngiyakholelwa kulokhu futhi ngikholwa ukuthi lona umthondo olandelayo wokukitaza awukho omunye umuzwa engizizwa sengathi nginokulunywa okuncane ngingavele ngenze lokho engikukhulumayo ngifuna ukuthi ngigudluze ibhayisikili kunoma yini engiyidingayo ukuhambisa angizizwa sengathi kusihlwa kungulwesihlanu ebusuku. Ngakho-ke uma ukuthandile ukugibela esikubeka kwiTimesSquare bese uya eHarlem Bronx Roger lonke idolobha olicabangisisa ngalo lonke idolobha liza nomdlalo omncane wokuxhuma iSamand ongenza ngibe mkhulu, kube sengathi umhlaba wami lo, Mfowethu ngiyabuka i-bombshell ekusekelweni okutholayo ngithi, ukuze ukwazi ukunyakaza kufanele uqiniseke ukuthi umzimba wakho usesimweni, umfana wami wasekhaya, unejimu, ungumqeqeshi wangasese ngakho-ke ngiyazama Ukuyeka ngaye, njengo ngawo onke amanye amaviki, lokho kuhle sizoya e-tre admill futhi sithole imininingwane yokuzifudumeza sizoqala kahle ngivame ukuya ejimini ngedwa, kepha unginika imisebenzi emisha noma angigqugquzele ukuthi ngimtshele nje ngakho Ngizama ukuhlala embuthanweni ofanele ukugcina uthuli ezintweni ezinhle engizifunayo Ngitshele ngezingalo zakho kubhayisikili nakho konke lokho i-ip8 ngakho-ke sifuna amahlombe ami aqhume emakhaleni ami, oka y, nginokukhulu ukuzivocavoca emahlombe akho, siziqinisile lezo zizqinisi, manje gcina amahlombe akho endaweni, sekuphele iminyaka ngingashayi ejimini othola ngithi kodwa mina ngangisendaweni eyodwa nje engakhulela kuyo ngiphuza nje futhi ngidla okungalungile, ngakho-ke ngifuna impela ukumnika konke enginakho manje futhi ngihambe kanzima Ukulinganisela kuyisihluthulelo sakhe, uyazi, nengqikithi yakhe kufanele ibe ukudubula, kufanele isebenze ngaso sonke isikhathi yingakho senza ukunyakaza okusebenzayo ukuze akwazi ukugxila kakhulu ekuphefumuleni nasekubambisaneni kwakhe okungaphakathi ukuze kuthi uma eshintsha usayizi webhayisikili sicela uWilliam, lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu ukuze azi ukungalingani kwakhe . Kungasiza kakhulu kulokho azama ukukwenza kangcono lelo bhalansi elingcono elibi esivele silinganise ngalo yebo usezingeni eliphezulu ngakho-ke bengizobabeka kupulatifomu efanayo ngokuya ngeplatifomu efanayo nabasubathi abangochwepheshe obaziyo ebunzimeni be izimo eziyingozi ngakho-ke ngizama nje ukumsiza afike ezingeni elilandelayo, abezindaba kanye namaphoyisa bakubuke sengathi senze into engalungile futhi ngithi sizobona ukuthi sizama kanjani kanzima, lokhu empeleni ngithi yebo, kunjalo ngokuzwakalayo, okuyingozi futhi banqatshelwe emigwaqweni yezwe ezinhlanu izifunda, kodwa lokho akuzange kubagcine bengekho emigwaqweni noma kubavimbele ekwesabeni abantu isigamu sokufa Yima ndawonye, ​​Khomishani, lapho sichoboza inqwaba yalezo zithuthuthu ezingcolile sifuna ukuthumela umyalezo oqinile kakhulu emakhanda nakuma-knuckleheads, sizwakalisa izingozi ezingajwayelekile hhayi bona kuphela Kodwa okubaluleke kakhulu emphakathini, basibona nje njengesigejane samalungu eqembu lezigebengu ahlangana ndawonye futhi aphazamise ithrafikhi ngokwenza umsindo omkhulu imisindo leyo bavele baqonde nje ukuthi lokhu kungenzeka ukuthi abantu bangene enkingeni ngithi gqugquzela izingane ukuthi zenze into enhle bese uvele uzulazule emgwaqweni otholayo ngithi abanye abantu bagxuma emigwaqeni eseceleni futhi kufanele, amaphoyisa awathandi okushoyo ngakho ngeke ngigijime ngo-100% usuku lonke ngoba angithandi ngiyaqonda ukuthi bajahe abanye abantu obatholayo ngithi kimi ngokwami ​​ngisayenza ilahle injini ngendlela engcono Uyithola kanjani ngithi kuwe 'Angisoze ngayibona ngihamba eceleni komgwaqo yebo sishayela amalambu kwesinye isikhathi lokho kuyingxenye nje yalokho esikwenza kahle ngiyekile ukuminyana kwezimoto ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyayidabula angihambi nje phambi kwemoto, uyazi Ngithi angizokwenza njengami, 'ngiyingelosi noma le nto ifana nomdlalo wezingelosi, kepha sizama ukuthola indlela, kufanele ubhekane nayo ngoba nginamacala amane Umama ungitshele ukuthi sengiqala ukubola kodwa kufana nokuthi ufuna ngiyeke ukuthi unkulunkulu unginike kanjani ithalenta lelo olitholayo ngithi ngilitholile ithalente lami Ngakho-ke kufana nokuthi ngeke ngiyeke iphoyisa s kusuka ekungivaleni ngivale uma kufanele ngiqhubeke nokudlala ma qhubeka ukwenze ngoba yilokho engikuthandayo, ngeke ngiyeke, yebo lowo mfana ongeke ucabange ukulimala uma kuziwa nesibankwa solimi, ngabe ngilimele, yebo ngalimala kabi ngalimala kaningi, esinye sezikhathi ezimbi kakhulu engake ngaba nazo? ukushayiswa yitekisi nika iSantawill njengezinsuku ezintathu kamuva ngopha ebuchosheni bami bengingayilawula yonke into njengalo lonke uhlangothi lwesobunxele lobuso bami phezulu bengingayilawula futhi bengicishe ngibe unyaka kodwa nihlangene, ngithi umzuzu nje umama uyangikholisa ukuthi benganele ukuwalanda amabhayisikili futhi ngizwa amabhayisikili ukuthi ngilimale kakhulu ukuthi isikhathi sasehlobo esifikile angikadubuli indoda enjengabharha, ababuyeli emuva ngebhayisikili lami kholwa kuyo futhi ngikholwa ukuthi lena yinto elandelayo ezokwenzeka.

Ukuqala lokhu kuhlanya ngoba kungisindisa ezinkingeni eziningi futhi ngasikhathi sinye kungifaka enkingeni enkulu njengesivumelwano esibucayi neJT Racing konke kusayiniwe kuqinisiwe, kulungele ukwenza Ukuqalisa kokuqala abafuna ukukwenza nawe isikhathi esiyinkimbinkimbi sothuli eLongBeach, eCalifornia ngakho-ke into eyodwa esidinga ukuyiqinisekisa uhlelo lokusebenza lwe-ell ukuqinisekisa ukuthi uyakuvumela ukuthi uhambe futhi, okwakuyicala lesihloko Kuyini ukushayela budedengu Kuyini? Ngifuna iminyaka yethu eyisishiyagalolunye Yebo, mibili, empeleni ngamacala amane uma kwenzeka ohwow yeah wena? ngifuna ukuboshwa ndawonye -kusho lokhu kusongelwa budedengu okugijima iyunithi yami yobudedengu nokuthi siyini isimo futhi ungaqali njengama-felon ngakho-ke angamacala kodwa azowa, kulungile impilo yebhayisikili ingikhumbuza isiko le-skateboard Ama-80s nama-90s noma ngoba amaphoyisa abahlukumeza ngendlela efanayo abakuhlukumeza ngayo, kodwa-ke ngemuva kweminyaka engama-20 kamuva eminyakeni engama-25 kamuva bane-skatepark yethu inamapaki kuzo zonke izifunda ababoni mali kuyo, ngakho-ke siphuthelwa umdlalo wokuqala Uma kukhona ifulethi iminyaka embalwa, uma abantu bebona ukuthi ungenza imali ngalezi zinkampani, funa amathonya ikakhulukazi ku-Instagram kulezi zinsuku izinombolo zilawula ithonya lakho kahle ngakho-ke i-JT Racing ithunyelwe ku-akhawunti yabo ye-agram oyibukile amanye ama-comments yebo, u-somy uvele wahleka washo ngakho ngoba uyaqonda ukuthi ngivelaphi, ngithi yebo, laba ngabantu abahlala bengenazo izindlela ezingagandayiwe nomhlaba ovulekile, bakhuluma ngami, abangenalutho ngaphandle kwesondo lokungcola futhi uyazi w isigqoko engithole ukuthi sithakazelisa ukuthi bekunguwe njengoMangalelwa isela lamabhayisikili njengoba ngingazi. Ngicabanga ukuthi bathi isigebengu yebo angazi futhi angiqondanga ukuthi lokhu kuqhamukaphi, ngathi kuvele kungazelelwe, weba amabhayisikili? Ngathi angizoba ngusomabhizinisi, ngingubaba, yebo angazi ukuthi bakhuluma ngani, ngimane ngihleke izinto ezinjalo, awukwazi nokunaka nokunganaki, mina ungacabangi ngayo, ngiyazi okwaziyo uma uthi yebo yeboSean ngobukhulu, ngakho-ke kulungile abakusho kahle ngithanda ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi u-master flex agxume yehe ukuthi uguquguquka kanjani ukuthanda kakhulu kodwa u-cc uhambe kahle uvela emgwaqweni Izinga bese ufika ezingeni lokungabaza ubona abantu benza kahle uyazi ukuthi angisho ukuthi angibi kabi, konke kuyingxenye yemithetho futhi uyakukwazisa noma umbukiso kwesinye isikhathi oh yeah kunabantu abaningi isitha ake ngicacise, angikaze ngibone noma ngubani othrafikhi kanye nomgwaqo wezingane onjengaleyo Leakywhite Stone futhi angazi ngempela ukuthi ayikho yini indlela yokwethembeka? Angazi ukuthi ngiyini, uthole i-Instagram yami ingenalutho esisaluthanda, njengoba sizobona, lawo ngamandla ezinkundla zokuxhumana, kodwa enye yezinto engifuna ukuyikhuthaza njengoba ukhula futhi ngishiya indawo ukuqonda ukubaluleka kwakho nebhizinisi lakho lomkhiqizo ekuqondeni ukubaluleka kwakho leyo ngcezu ebaluleke kakhulu engifuna ukuyihlanganyela nawo wonke umuntu ngakho-ke ukuqonda ukubaluleka kwakho futhi kusukela kulelo phuzu uqhubeke nemali yengane ngolunye usuku Imali ngoLwesihlanu ebusuku ake sibe nomakhenikha wami womfana isitolo ngithi ngumfana wami uJosh Speed ​​ngejubane Yisho umakhenikha ushayela kakhulu lapho lowo mfana wami enamandla amahle ngithi ihhovisi elihle umyeni wami ubukeka njengakho konke kanye ngesonto edlula qiniseka ukuthi uchungechunge lulungile ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi lokhu kushintsha umbono uziphuce wena namandla akho, ungahlali uphapheme kancane, cabanga ukuthi ngingaba umuntu omtholayo lapho sithi n ukuthi sithole ukuxubana okuhle impela ukwenza isiqiniseko sokuthi uqinisile ngiyabheja bengikwenza lokhu izinsuku zebhayisikili, uyazi ukuthi sekuyisikhathi eside, uyazi ukuthi nje ukuthanda nje awusho ukuthi iSport sesikhulile futhi uyazi ukuthi ukwenze kanjani, uyazi nje amandla ahlukile, uyazi ukuthi sizijabulisa, uyazi ngiyazi ukuthi uzama ukungalimazi muntu, wena yazi ukuthi muhle, usethole kahle? Uyawuhlonipha umdlalo engicabanga ukuthi ungcono ngithi sidlule ebuhleni nasebusweni bethu uyazi ukuthi manje yisikhathi sokuthatha umdlalo wonke ngokungathi sína Isimo sonke asilula ngingathanda ithrekhi lapha edolobheni ndawana thile uvule uma ubungazi ukuthi uyakwenza lokho kodwa bengikungabaza lokho, uyazi ngicabanga ukuthi lokhu kuzokwenza ukuthula okukhulu, manje sizovela, ufuna i-gocrazyaleem esingakwenziyo, sehlisa wonke umuntu, ngubani owakha le ndlu entsha lokho kufana nomjikelezoNgiyathanda mm nginebhakede lami lesishiyagalombili ngithi ngineminyaka engama-28 manje ngakho-ke leyo yiminyaka engama-20 ngingumuntu othanda ukulimala ongeke ukhohlwe inkathi yomgibeli omubi futhi lapho nginayo Ngiyakuthanda ukumbuka izindatshana ze-DMX isidambisi esiphelele Uyazi ukuthi uzongena ekhaya ngebhayisikili, kufana nokuthi usesendaweni yakho, uyazi, ngikhululekile kakhulu emhlabeni, yebo uyikhathaza kanjani, uyazi ukuthi du mhlawumbe ukubola, Uyazi ukuthi angaba uWillian Kungaba yingozi, kodwa uyazi ukuthi islife uyazi ukuthi nguwe olawulayo lokho ima ngicabanga ukuthi unamandla onke yonke into kulungile akekho umuntu okutshela ukuthi akekho okutshela noma yini ohlale ukulungele ukukwenza ungakwenza uzama ukuthola izitha eziningi ezinjengoJoyce engingabelana ngazo badinga ukwenza amapaki nezingane ezithanda wena njengoba wazi izingane ezijwayelekile i ' m not even that good they need a place to go your energy you know but there is nothing like street riding you know the same i could cast the street right there is nothing again all you know about your sh to peep oulderi summer summer amigo is usually ngolwesihlanu kusihlwa mfana wami banshee ngithi nathi masiphume, sihlangane endaweni eyodwa bese sivele saqhamuka sanambitha zonke izingodo engizishoyo azifakwa ku-Instagram futhi sidinga ukukhuluma ngomlomo ngakho-ke zi emlich amakhambi agulayo, usenayo ukwazi ukukhombisa ukuthi iphesenti lesikhathi engisohlangothini lwami, sengathi ngihlala nginake, uyazi ukuthi sonke silapha ngoLwesihlanu ebusuku Umuntu ofuna ukukholisa, indoda izofika eyisixaka mina Ngizoba khona njalo ngoLwesihlanu kusihlwa ngithi hlanganisa idolobha ndawonye, ​​uhlanganise abahle futhi y usulungile, uzoyibhala kanjani, awukutholi ukuhamba okugcwele ungazama ukuzama ukukwenza konke kuqala bese ucabanga ukuthi uthole i-adrenaline yegazi elithile bayahlanya ngentsha owaziyo ukuthi nginguJosh izinyawo obanjwa njalo ngolwesiHlanu ngithi uma zehla kuzoba namaphoyisa amaningi aphume ngakho-ke bakubiza ngempilo uyazi ukuthi kusho izingubo zami, kufanele unake, kunethusi eliningi amagalaji kagesi ngokuvamile lapho iyehla futhi kufanele usicoshe isidumbu engizosishiya eceleni, kulungile bese unyuka ngamabomu isigaba sangempela angisiniki esisha Amathoyizi ahleka lapho amaphoyisa egijimela khona, ulahlekelwa yimpilo yakho, ulahlekelwe yinkululeko yakho , ungazilimaza, kunezizathu eziyinkulungwane ezingalungile engizokuluma, nginabantu abaningi engingakaze ngihlangane nabo ngaphambili, uBob uyayithanda le vibe engihlanganisa nabantu bangempela, uyithola ifana ncamashi amandla iNew York ekulethela wona, ndoda ngiwushilo ngokungafani namanye, kufana nokuthi akukho khambi kumaRussia usayizi wakho kufanele wazi ukuthi uzizwa kanjani ungakhombisa awufuni ukwenza okuningi eRussia nathi futhi uma uneTime Square esandleni sami ubona abantu bekuhalalisela kubantu abavela emhlabeni wonke angikaze ngikubone lokho empilweni yabo. Mabasho futhi ekugcineni bathole ithuba ngakho-ke lobu ubulungiswa futhi kufana nokungabi nomuzwa wokuthi akekho omunye umuntu, uma ngikhuluma iqiniso kusindise impilo yami engikushoyo empilweni yami yansuku zonke engikushoyo ukuze ngibone ikusasa lami, konke kugoqiwe ezungeze ibhayisikili imithombo yezindaba nakho konke engikupendile ngokukhanya okubi akukubi impela ngithi engikudlisa umndeni wami noma ibhayisikili uzosho ukuthi abakushoyo kubi kakhulu ngakho ngicabanga ukuthi unkulunkulu angigcine ngisesimweni sozwelo futhi ngathi lokho kungenze nginguwe namuhla

Ukuzivocavoca umzimba okuphansi okungu-5

Yimaphi amabhayisikili abagibeli abagibela kuwo?

6Abagibeli Babhayisikili Abadume KakhuluEmlandweni
 • U-Lance Armstrong. Ngesinye isikhathi, uLance Armstrong wayeyi-umgibeli webhayisikili odume kakhulungisho negama lasekhaya elijwayelekile.
 • UChris Froome.
 • U-Eddy Merckx.
 • U-Elizabeth Mary Deignan.
 • UJacques Anquetil.
 • UBeryl Burton.Kumahhala futhi kuyasiza ekusekeleni isiteshi. Ngakwesokudla, ake siqale. (I-Dramatic Music) Asikwazanga ukwenza uhlu lwamabhayisikili olushisa kakhulu ohambweni lwalo nyaka ngaphandle kwalokhu, iCannondale SuperSix EVO entsha sha, uhlobo olusha oluthuthukisiwe lwe-aero ye-EVO edlule.

Futhi lokhu kuphethwe nguRigoberto Uran wethimba le-EF Education First. Futhi kungokokuqala ngqa ukubona leli bhayisikili kule mibala ekhethekile. Ngakho-ke inemibala ye-EF kuyo futhi ngaleyo ndlela uhlobo lokuqedwa okunsomi ngokufiphele okuncane kulo, okuluhlobo oluhle.

Futhi kuhamba kahle impela ngezindonga eziseceleni ezinsundu. Manje, ngokuthakazelisayo, leli bhayisikili liyatholakala Lingasiza ithimba le-EF kuwo womabili amarimu naku-disc. Futhi mhlawumbe ngokuthakazelisayo, bekukhona ukungezwani phakathi kwabashayeli.Banikezwe bobabili, abanye babashayeli, uhhafu weqembu, ngicabanga ukuthi abane babo bebevulelekile ukuvula inguqulo yama-disc brake kanti enye ingxenye yeqembu ithe, 'Cha, ngifuna inguquko yebhuleki.' Kunoma ikuphi, okuthakazelisa kakhulu njengoba omakhenikha becabanga ukuthi bangawathola womabili amabhayisikili aze afike kumkhawulo wesisindo we-UCI ongu-6.8kg, ivele ifike ngaphezu kuka-6.9kg engisola ukuthi yenzelwe inhloso, yilelo Cala elilodwa ukuthi ibhalansi ye-UCI icishiwe.

Kepha ibhayisikili elishisa kakhulu impela. I-Aero nokukhanya? Awukwazi ukugibela amabhayisikili apholile kunazo zonke eTour de France futhi wazi ukuthi kunenye kaPeter Sagan okukuyo. Le yiSpecialised S-Works Venge azoyisebenzisa ezingeni elincomekayo leTour de France, yize kunjalo efinyelela isisindo esilula kanjalo netiyela.

Manje uSagan uzoqala umgwaqo wokuqala okokuqala ngezigaba zeTour de France ngezingubo ezijwayelekile zeBoro Hansgrohe, kepha lapha ngamabhande wothingo azungeze imikhono. Futhi kungenxa yokuthi akasengumpetha womhlaba futhi akaseyena umpetha kazwelonke. Kepha lokho akusho ukuthi akenzi umkhuba wokuhamba ngebhayisikili, kunjalo.

ungayilungisa kanjani i-derailleurAkusekho ubukhazikhazi obuluhlaza kusukela ngonyaka owedlule uJon Cannings wakukhombisa ku-athikili yebhayisikili eyi-pro, ku-glitter ecashile kancane ngaphezulu kwempunga efiphela kwimpunga ye-matte oyibona ngenhla bese udlula lapha Nanti igama lakhe phezulu tube, kukhona ama-initials akhe ngaphambili kwethubhu ephezulu. Futhi lapha ngaphakathi ku-chainstay unohlu lwakhe lokunqoba kobuqhawe bomhlaba - kathathu impela okwamanje anqobe eminyakeni elandelanayo. Owokuqala wawuseRichmond ngo-2015, kwase kuba eDoha ngo-2016 wagcina eseBergen ngo-2017.

Kazi olandelayo uzoba nini. Mhlawumbe akukude kakhulu. (umculo omnandi) - Omunye wamabhayisikili ashisa kakhulu kimi eTouris yalo nyaka nakanjani i-CustomCanyon Ultimate CF SLX ka-Aleja ndro Valverde.

Futhi kuyisiko ngoba kudwetshiwe ukubungaza ukunqoba kwakhe kwi-UCI World Road Race Championship e-Innsbruck. Ungumpetha wamanje wamanje futhi sinamaribhoni wothingo kuhlaka nalolu golide oluhle kakhulu kushubhu ephezulu lapha, kukhona amathani ezinye izinto ezithambile zothingo ngakho emasondweni unemininingwane yothingo, ngisho nasesihlalweni sakhe seFizik Antares esinothingo oluncane Amaribhoni Kepha engikuthanda kakhulu yi-tape engaphezulu yothingo ku-tape yesikhumba seLizard Skins. Kuhle lokho, kubukeka kukuhle.

UValverde ubuye asebenzise i-Canyon cockpit efanayo ene-120 stem kanye nama-handlebars ayisentimitha ayi-41 njengami. Ngisho, empeleni nginguValverde, akunjalo? (umculo omnandi) - Ngicishe ngibe nesiqiniseko sokuthi lokhu kuzoba okulula kunawo wonke emabhayisikili esiwafaka kule ndatshana ethile, njengoba okwamanje isisindo saso singama-6.66 kilograms, esingaphansi kwesilinganiso esiphansi sesisindo se-UCI.

Yi-Pinarello Dogma F12 X-Light entsha sha, engekaColombi umuzwa okhuphukayo u-Egan Bernal weqembu le-INEOS. UPinarello ukwazile ukwehlisa isisindo saleli freyimu ngama-gramu angama-60 kusuka ku-F12 ejwayelekile futhi lokho kungenxa yokuthi basebenzise indwangu yekhabhoni engu-T1100G 1K yokundiza nalena njengebhayisikili elihamba phambili endatshaneni ezayo. Ngokuthokozisayo, umakhenikha omkhulu weThimba INEOS uGary Blem uthe ngeke balayishe leli bhayisikili ngokuzenzela ukuze lehle liye kulowo ubuncane bama-kilogram ayi-6.8, mane nje ushintshe izinto ezimbalwa kuze kufike isikhathi, mhlawumbe lezo ziyizindlu zebhodlela kancane esindayo noma nezikulufo kusigaxa sesihlalo lapha.

i-viagra nokuzivocavoca umzimba

Kwakuthakazelisa nokuthi bakala ama-6.85 kilograms. Kunesizathu esizwakalayo salokho, ukhathazekile ngokungafani phakathi kwezikali zakho nalezo i-UCI ezizozisebenzisa ukukala ibhayisikili ngaphambi kokuqala komjaho. (umculo omnandi) - Le yiColnago V2-r evela kuDan Martin ovela e-UAE Team Emir ates.

Well lena ibhayisikili elikhohlisayo elishisayo. Ngithi ngishisa ngobuqili ngoba le V2-r ayifani nenye. Yebo, kufana nomunye.

Kungama-gramu angama-200 alula kunerimu ejwayelekile ye-V2, nguFabio Aru noDan Martin kuphela abanalo hlobo oluhle kakhulu. Ngenxa yalokho, imishini yeqembu yayinesisindo esingamakhilogremu angu-6.8.

Kodwa-ke, okwamanje ayikho kumodi engu-6.8 kg, njengoba inamasondo aqinile futhi anamasondo angenashubhu kanti uDan uzowagibela ezigabeni ezincomekayo ngoba zinamandla amakhulu futhi amasondo anokumelana okungaphansi kokugingqika. Kepha uma eshayela ezintabeni, amathayi we-tubular ayahamba futhi aqonde ngqo kumkhawulo we-6.8 UCI.

Kumnandi. (umculo oshubile) Ibhayisikili elishisayo kakhulu, lo ngumholi wethimba elisha likaScott Addict RCof kaMitchelton-Scott, u-Adam Yates, futhi ngithi ngisha sha ngoba vele, lisha sha, uliphethe ngesandla sakhe njengamanje futhi alikho empeleni iqhutshwa noma iqhutshwa. Futhi iScott Addict entsha sha ingushintsho olungcono futhi.

Njengamabhayisikili amaningi akhuphukayo esiwabonayo, itholakale i-aerodynamic. Ngakho-ke sihlala esihlalweni esehlisiwe, okuthunyelwe okwenziwe ngo-D, amaphrofayli we-aero tube. Futhi lokhu kubukeka kahle njenge-aero cockpit.

Futhi zonke izintambo zihlanganiswe ngokuphelele lapha, ungasho nje ukuthi 'Izintambo azibonakali nakancane. Ngakho-ke ucabanga ukuthi umoya uwenza ushelele kakhulu. Futhi kumanje i-disc brake ihambile.

Esandulele sasiyizirim ne-disc, kepha manje sekusele amabhuleki e-disc kuphela. Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi kumangalisa ngokuphelele. Okwamanje iwuhlobo lwemodi eyisiteji, sinamasondo ajulile angama-60 nekhasethi elincane lamagiya ayi-11-25.

Kepha ungalindela ukuthi u-Adam ashintshe lokho ngamasondo athophayo nekhasethi elikhulu uma efika ezintabeni, ngikujabulele lokhu kubukeka futhi ngijabulele amanye amabhayisikili asebenza kakhulu lapha ohambweni. Futhi uma ufuna ukubhekisisa noma imaphi amabhayisikili akulesi sihloko-ke sinezindatshana ezigcwele zebhayisikili ezingatholakala manje noma zizoba khona maduze, futhi uma uthola enye yalezo ezesabekayo ze-GCN Alpe d'Huez t -ihembe lokufuna ukuthintwa, qedela ngeDutch Corner lapho, kuhlole, bese uba senhlanhleni. Ayatholakala esitolo se-GCN.

Ungachofoza lapha ngezansi. Hambani manje. Usale kahle!

Wenza malini umgibeli webhayisikili?

Ithimba Lamadoda WorldTouramabhayisikili2021
 • AG2R La Mondiale.Ibhayisikili: BMC. Iqoqo leqembu: Campagnolo.
 • Cofidis.Ibhayisikili: Kusuka kuRosa. Iqoqo leqembu: Campagnolo.
 • I-Deceuninck-QuickStep.Ibhayisikili: Okukhethekile.
 • EF Imfundo-Nippo.Ibhayisikili: ICannondale.
 • Iqembu-FDJ.Ibhayisikili: Itshe.
 • I-Ineos Grenadiers.Ibhayisikili: Pinarello.
 • Isizwe Sakwa-Israyeli Sokuqalisa.Ibhayisikili: Isici.
 • ILotto-Soudal.Ibhayisikili: Ridley.

isihlalo sebhayisikili sezingane

Ubani umgibeli wamabhayisikili okhokhelwa kakhulu?

Isilinganiso sokukhokha

Ngobaabagibeli bezwekaziyenzanoma yikuphi kusuka ku- $ 26,200 kuya ku- $ 171,200. Uma abagibeli bengadlula kuleli phuzu, noma kunjalo, inkokhelo iba nenzuzo ethe xaxa. Umgomo wokugcina wabaningiabagibeli bamabhayisikili, nokho, kufaneleyenzayangena ku-UCI World Tour, lapho umholo omncane ngu- $ 2.35M.
29. 2020.

Ubani umgibeli wamabhayisikili wesifazane ohamba phambili?

1. U-Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) INetherlands ingumbuso omkhulu ongaphikiswa eukuhamba ngebhayisikili kwabesifazane, ngemuva kokukhiqiza umpetha womgwaqo wamanje emhlabeni uChantal Blaak, umpetha ophethe ama-Olimpiki u-Anna van der Breggen, owaphumelela iLa Course u-Annemiek Van Vleuten, kanyekuhleUMarianne Vos.

Yisiphi isikhathi semayela esisheshayo ngebhayisikili?

Irekhodi lamanje le-Esheshayo100IzinkulungwaneNguIbhayisikili(ngaphandle kokubhala) ngu-3: 11: 11 (31.4 mph avg).

Ngubani umgibeli omkhulu weTour de France?

UMathieu van der Poel usiqinisekisile isikhundla sakhe njengomuntu emhlabeniumgibeli wamabhayisikili omkhulu kunabo bonkengemuva kokuphumelela kwakhe kweSigaba 2 ku-I-Tour de France. Lokho kushiwo uSir Bradley Wiggins. Umdashi waseDutch uzuze umusa wohambo olubabazekayo phezu kokukhuphuka kabili eMur-kusuka-Bretagne ukuthatha ijezi eliphuzi.28. 2021.

Yiluphi uhlobo lomzimba olulungele ukuhamba ngebhayisikili?

Uma unamandla, lapho ukwazi ukulawula ifayili le-ibhayisikili. 'Abagijimi abaningi bemigwaqo ephezulu bane-mesomorphicukuma komzimba, eqhosha nge-cardio evelele futhikuhlengenhlaumzimbaamandla okugcwalisa amandla abo omlenze. Ngamanye amagama, zinemisipha, zakhiwe ngamandla futhi ngokuvamile zinemetabolism ephezulu namaseli wemisipha aphendulayo.

Ingabe imayela lemizuzu engu-3 ngebhayisikili lilungile?

Isikhathi esimaphakathi sokuibhayisikiliukuimayelaisithathu kuya kwesineimizuzu. 17 kuya ku-18mph yisilinganisoukuhamba ngebhayisikiliijubane lomuntu ophilileukuhamba ngebhayisikilingekhwalithi ehloniphekileibhayisikiliendaweni eyisicaba nasesilinganisweni.03.03.2020

Ingabe ukuhamba ngamabhayisikili amamayela ayi-100 Kunzima?

TOikhulu-imayela ibhayisikiliukugibela kuyinselelo enkulu, kepha ngosizo lohlelo olufanele lokuqeqesha, akunakwenzeka. Zibekele amatshe endleleni futhi uqinisekise ukuthi indlela osebenza ngayo iyahlukahluka, futhi uzokwazi ukunqoba inkambo!

ukuboniswa kwebhayisikili

Ingabe akhona amabhayisikili agitshelwa ngochwepheshe?

Ngenkathi amabhayisikili amaningi agibele izinzuzo ziyiqiniso ekucacisweni kwabaxhasi babo, sivame ukuthola izinto ezingekho komkhiqizo abagibeli abazithandayo. Akudingeki ukuthi kushiwo, la mabhayisikili asetshenziswa imishini engcono kakhulu ebhizinisini, futhi izici zethu zePro Bike ziveza amanye amaqhinga okuhweba asetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi yonke imishini ihlelekile futhi isebenza kahle ngangokunokwenzeka.

Hlobo luni lwamabhayisikili abasebenzisa abagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe?

Kuzici zeBikeRadar's Pro Bike, sikulethela imininingwane eminingana ngamabhayisikili, amasondo, izinto ezithile nobuchwepheshe obusetshenziswa ngabagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe kweminye imijaho emikhulu emhlabeni, kubandakanya iTour de France, iDown Down Under neTour of Flanders. Yimaphi amaqembu, amathayi nezinyathelo ezisetshenziswa amaqembu e-WorldTour?

Ngabe kufanele ulinganise ibhayisikili lakho lepro?

Yize imishini yeqembu ivame ukungabaza ukusikala amabhayisikili, iningi lezici zethu zePro Bike zifaka isisindo sebhayisikili esiphelele ngaphezu kwezilinganiso ezibalulekile zejiyometri njengokuphakama kwesihlalo, ukufinyelela kanye nokwehla kwebhande.

Eminye Imibuzo Kulesi Sigaba

Spin izicathulo - ukuthola izixazululo

Yiziphi izicathulo ezihamba phambili zokuphotha? Nazi izicathulo ezihamba phambili: Izicathulo ezihamba phambili ze-BOA spin jikelele: I-Giro Cadet (Abesilisa nabesifazane) Izicathulo ezihamba phambili ze-velcro jikelele: I-Pearl Izumi Quest Studio (Eyabesilisa neYabesifazane) Izicathulo ezihamba phambili ze-BOA kusabelomali: I-Specialised Torch 1.0. kusabelomali: Shimano RP1.10 мар. 2021 г.

Ngabe kufanele ngivivinye umzimba ngaphambi kokulala - imibuzo nezimpendulo ezibhalwe ohlwini

Ingabe ukuzivocavoca ngaphambi kokulala kuhle? Ukuzivocavoca ngaphambi kokulala ngokuvamile kuye kwadikibala. Kwakucatshangwa ukuthi ukuzivocavoca ngokuhamba kosuku kungenza kube nzima ukulala nokulala kahle ebusuku. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva luthole ukuthi ukuvivinya umzimba ngokulingene ngeke kuthinte ukulala kwakho uma ukugcwalisa okungenani ihora elilodwa ngaphambi kokulala. 2020 г.

Ukuqeqeshwa kwesekethe kwabagibeli bamabhayisikili - Imanuwali Ephelele

Ngabe ukuqeqeshwa kwesekethe kukulungele ukuhamba ngebhayisikili? Ukufaka ukuqeqeshwa kwesifunda enkambisweni yakho yokuziqeqesha kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa isivinini ebhayisikili futhi ugcine izinto zithakazelisa.

Ukuzivocavoca kwe-Crossfit ab - izixazululo zezinkinga

Ngabe ungaphuma kwi-CrossFit? Yebo, ekugcineni ungaba ne-abs futhi ube muhle eCrossFit. 18 февр. 2018 г.

Ukuzizwa ukhathele ngesikhathi sokuzivocavoca - ukuthi ungabhekana kanjani

Ngibhekana kanjani nokukhathala ngesikhathi sokuvivinya umzimba? Ukukhathala kwangemva kokuzivocavoca kungaba umkhiqizo wezinto eziningana, kodwa izindaba ezinhle ukuthi ukulwa nokukhathala ngemuva kokuzivocavoca kungaba lula. Buyekeza uhlelo lwakho lokuzivocavoca. Phuza amanzi ngaphambi kokuzivocavoca. Yidla ngemuva nje kokuzivocavoca. 22.02.2018

Ukuzivocavoca kukaKettlebell kwe-abs - izimpendulo ezindabeni

Ingabe ama-kettlebells alungele i-abs? Ama-kettlebells, nokho, angelinye lamathuluzi aqinisa kakhulu we-abs, kusho uLacee, ngoba ajwayele ukubanjwa eduze komzimba, okuphoqa umnyombo wokusebenza kanzima, ikakhulukazi njengoba isisindo siba nzima. 2 ku-2019 г.