Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ukukhuphuka intaba yebhayisikili - unquma kanjani

Ukukhuphuka intaba yebhayisikili - unquma kanjani

Kuphi umqansa wamathuna ethuna lamabhayisikili angcolile?

IBelgiumYebo, angikaze ngesabe kakhulu ngebhayisikili mhlawumbe imoto yakho ayinangqondo. Wamukelekile-ke ku-athikili yanamuhla, sizozijabulisa ukuthola leli gquma elikhulu, e, abanye babafana bakwenza ngaphambi kokuba bakwenze, kepha kubathathe amahora ngoba impela, kunzima impela ukuthola okuphansi ngakho-ke ukuthola okuphezulu bese wehla bese uphinde ukhuphuke futhi ngakho-ke kufanele kube yindatshana enhle ethokozisayo engikubheke ngabomvu ukuthi ngidubule le ndatshana ibe ngukuhlatshwa lapho sikhona nje ukuthi ikwenzile nje ? Nginomuzwa wokuthi kunzima ukuthola phezulu kwale nto kunalokho ebengikulindele. Kulungile, ake siphume ngokucijile lapha i-enduro enzima okuyi-enduro enzima engikwenza kanzima ngokweqile kungenxa yokuthi unomoya omuhle kepha ngihlala ngisesimweni esihle kungaba yisiqalekiso kodwa mhlawumbe kufanele ngibe semoyeni omubi kanye empilweni yami, ukubona nje ukuthi kunjani ukuzizwa ucindezelekile umhlaba wonke owaziyo ukuthi awumelene nami, hhayi mina, angikwazi ukuyeka ukubona okuhle empilweni, hheyi, igquma laphaya alifani nalokho kwesokudla, ngakho-ke sahamba ngendlela engafanele, leyo kwaba yinhlekelele, angizange ngiyifake, kodwa sasihambe isikhathi eside kakhulu futhi sathola indlela yethu.

Ngilahlekelwe ngabafana engizama ukulandela ezinyathelweni zalokho abayikho. Kufanele ngabe sikuleli gquma eleqisayo futhi lelo yiplango elahlekile kancane umzuzu kungani kubi ukuthi ngabe kufanele simane sigxume phezu kwalo ukuthi sikhuluma kabi kanjani oh kuhle impela lapho oh oh my gosh oh that is scary it is on the diagonal ngizoya ngendlela yakho yamakhono akho wezithombe hey peter mckinnon ngakho-ke kufanele siwele lo mfula okungenzeka ubukeka umncane ku-gopro kodwa mkhulu impela. UJarvis kufanele aphume azodlala iJarvis 2.0 ulapha azohlala, lokho kubukeka, ukwenze kwabukeka kulula, ake ngizame, oh nkosi yami angazi, jeez, oh nkosi yami lesi yisikhala esikhulu kunazo zonke engake ngazenza yenzelwe inhliziyo yami Kuhlanya ngoba awukwazi ukuyibona, ngidinga ukubukwa okukodwa nje ukuze ngibone ulayini wami, uphansi kakhulu, hawu ngizwa sengathi ukubuyisela emuva lokho kancane, uhambe kahle, i 'nami ngokwami ​​nkosi yami ngizizwa sengathi ngiyazisola noMarvis umdala wasemidwest mx -jarvis marvis ulapha ubona ukuthi angakwazi kanjani ukwenza kahle bo bafazi nani manumzane nginovalo kakhulu ngiyesaba ngifisa sengathi ngabe nginamabhola amaningi unkulunkulu ngikhipha izibuko kufanele ngibone ukuthi nginovalo angikaze ngethuke kakhulu ngebhayisikili oh kulungile asenzeni umuzwa oh nkosi yami obekulula, kodwa nkulunkulu wami, wena marvis ulapha, um to hlalani bafana mhlambe yindlela engiqonde ngayo ukubuka lokhu engikushoyo, bheka ukuthi ngenza malini, ngishibilikile kepha kulula kakhulu kunendlela ebukeka ngayo.

Empeleni kufana nokushayela uqonde phambili. Ngiyakholelwa kuwe, kungcono ngithuthe oh, bengizihlalele nje egatsheni embongolweni yami nkosi yami ucishe wasukuma thatoh lokho kuzwakala kanjani? Hhayi, mnumzane, kubukeka njengokungenhla. Ake sibone ukuthi kuhamba kanjani.Lokhu kumayelana nokubekezela kumayelana nabafana namantombazane abazibekele umgomo, ukufeza inhloso nokuzizwa bekhulu, yilokho okuphathelene namakhono afana nalawa owasebenzisayo empilweni yakho yansuku zonke. Umsebenzi wakho we-9 kuya kwemihlanu, zibekele imigomo Finyelela umgomo uzibekele umgomo omusha, uthola kangcono, kangcono futhi izinhloso ziqhubeka zikhula futhi yingakho senza lokhu, lokho kungumqansa, kukhulu kakhulu oh lokho futhi ukukhombisa ukuthi iyiphi indlela esihamba ngayo nhlobo lokho kukhulu kakhulu lokho kwehle kakhulu angikuthandi angiyena umlandeli imvamisa ukulandela ukuphanga kuwumqondo omubi kakhulu oh nkosi yami uvele wagawula isihlahla ebengifuna ukusho ukuwa phansi imvamisa ngumbono omubi kakhulu kepha kubonakala sengathi kungenzeka ukuthi kukhona afuna ukukuthinta. awu awungiyeki umbukeli oh nkosi yami ayikuyekisi manje oh nkosi yami ibaluleke kakhulu uyabheda kangaka whoa whoa who stop stop press the start button mate, this is misane, Buddy buka omiyane lapha, ngicabanga ukuthi lezozimpukane ezincane ziyakudla uphila, kubi, awu nkosi yami, lokho kushubile kakhulu kunalokho okubukeka sengathi, yinjabulo engijabulisayo kunokuthi uma uthukile impela, ngihleka ngenxa yokwesaba ngandlela thile ngesaba konke bese ushayela mm-hmm obekuyi-jarvis pivot engahleliwe vula le flip eyodwa flip flip flip it flip it yebo yebo yebo yebo yebo buddy isondo langaphambili nje alikho phansi angazi uma ubona kodwa lezi zimpukane zigcwele ngami bheka izingalo zami ma empeleni ngimboziwe, ngingumuntu oyimpukane ngingaze ngikwenze kube ama-movie ezimangaliso laphaya kahle ngoba ngeke sikhiphe okuningi lapha asikho Cha I don 'Angikuthandi lokho, angikuthandi ukukhuphuka izintaba eziphakemeyo oh nkosi yami ungumuntu ohlukanisiwe oh lokho kuhle angifuni ngempela ukuhamba kepha ngiqonde ukuthi kuzofanele sihambe ekhaya ngakho-ke iphuzu lapho leli gquma, lezi zihlahla nalesi sihlahla somuthi yonke into inyukile oh leyo ayibukeki ihlekisa ingabe oh lokho kuyashelela kakhulu nkosi yami okufana nesikhwama esikhulu china ngibanjwe kancane oh oh oh Jesu christ that was a drop ngahamba ngayobeka unyawo lwami phansi ngeke kwenzeke lapho khona ah umuntu uzophonsa ukuziqhenya kwakhe nenjabulo phansi kwentaba agobe lutho, akaphuli lutho yeah angikucabanganga lokho kuze ngivele ngayijika whoa okay asizame oh nkosi yami ungalahli ukubambeka uvuke kanjani lapha emhlabeni uvuke kanjani uvuke kanjani lapho okuhlekwa usulu ibhayisikili engiliwile eqenjini le-backtag ngisuka lapho kulungile mina Lokhu bengingakubiza njengokuhamba ngamahloni, kepha akekho umuntu ozongibona ngenza isibhakela sehlazo, kepha ngivele ngabona ukuthi ngithwebula ifilimu yehlazo.

Njengamanje ngihlela i-Walk of Shame futhi nginqume ukufaka i-Walk of Shame ku-edit, okusho ukuthi nonke niyayibona i-Walk of Shame, dammi t niyenzile noma ngigijime noma cha, asenzeni khuluma ngakho, kepha ngikwenzile noma kunjalo

Uyini umjaho wokuqwala intaba?

Ngokwesiko, aukuqwala intabakuyintoumjaholapho abashayeli bancintisana khona newashi ngesikhathi esisheshayo somuntu ngamunye enkambweni yokukhuphuka. Kusukela uMbusoKhuphuka UmqansaImvuselelo yiSports Car Club of America-sanctioned event, lo mhlahlandlela uzobheka ngqo ama-SCCAukuqwala intabaimithetho.i-hillclimb uhlobo lwe-eccentric lokuphazamisa amaphaphu lokuqhudelana ngamabhayisikili okungakhulunywa ngalo, ngaphandle kwesiyingi salo esincane esihlobene nalo, ngicabanga, ake sithi umbono we-GCM ukukhuphuka kwamagquma, ngakho-ke ngokwesiko Into yaseBrithani, kepha amazwe andayo ayakhuthazeka futhi abe nemicimbi yawo. Zigijima ngendlela efana ncamashi ne-troll yesikhathi esivamile, ngakho-ke abagibeli baqala ngezikhathi ezithile futhi balinganiswe ngesikhathi somzila futhi okushesha kakhulu kunqobayo okulula njengokuthi kungumcimbi owodwa, manje abantu ukukala kwabo kungumbhangqwana owodwa wabalondolozi besikhathi, abanye ekuqaleni futhi abanye ekugcineni, abalinganisa amawashi abo kusengaphambili ukuze konke kulinganiswe ngokulinganayo ngokusobala futhi nomqansa wokuqala wentaba owake wabanjelwa kude kakhulu emuva ngo-1880 isango lesithathu eSurrey, okungaseningizimu yeLondon kusho ukuthi le micimbi yenzeke ngempela ebhodini futhi ayaziwa neze ngamakhono abo okuqwala noma amakhono ake sibhekane nakho, ngakho-ke ngicabanga ukuthi bekungaphezu komcimbi ophelelwe yisikhathi okungenzeka ukuthi ubungaphezulu kakhulu kwentaba , yini eshesha phambili eyikhulu namashumi amane eminyaka futhi silapha eHateor Vale eDevon e-UK nase-UK manje sinezindlela zokuqeqesha zesimanje, imishini yesimanje kanye nochwepheshe bezintaba zokukhwela intaba bakholelwa isimo esithandekayo kusukela ngeBr yokuqala itish National HillClimb Championships ngo-1944, sasinabagijimi abaphezulu emigwaqweni ababanqoba, saba namathoyilethi esikhathi esiphezulu abawinile futhi saba nochwepheshe be-HillClimb ukuthi uchwepheshe we-Hill Climb uyinhlobo engajwayelekile ngempela futhi angihlekisi nje noma into efana nale leyo, ongayiboni na? bona ngaphandle kukaSepthemba nango-Okthoba angazi ukuthi benzani unyaka wonke, kufanele ngabe kunama-hedgehogs amaningi, bafihla kancane, kepha bagxile kule micimbi futhi benza konke okusemandleni ukuzama ukubabamba ukunqoba, futhi ayikho indawo engcono yokuzama ukubathola ukuze babe ngompetha bezwe. Bese-ke yini enye engingakutshela yona ngesimo sokuqwala intaba? Lokho kusho ukuthi umcimbi ungaba khona nesikhathi somzuzu nje noma imizuzu engu-15 - futhi-ke, empeleni mfushane kakhulu, ucindezelwe ube yizinyanga ezimbili nje zikaSepthemba nango-Okthoba futhi-ke iqhawe likazwelonke yilona elivelele kuwo futhi indawo, yize incane, iyathandwa kakhulu futhi amaphakethe abagibeli ahamba azungeze le micimbi futhi ngempelasonto ngayinye kunemicimbi okungenani eyishumi abagibeli abangakhetha kuyo.

Ukubuyekezwa kwe-canyon spectral

Kuhle kakhulu, kulo nyaka umcimbi useRise of Hate noma iVeil, onqenqemeni lweDartmoor National Park enhle. Ngemuva kwalokho ake sibheke imininingwane yesifundo sobuqhawe sanamuhla kuqala ibanga elinamakhilomitha amahlanu ikhilomitha elilodwa elinamamitha ayi-310 mpo, okuyimali yesikhathi esidala noma izindlela zobukhosi ezihambelana namaphoyinti amathathu wamamitha nezinyawo eziyi-1017 zokukhuphuka futhi kahle, i-gradient ejwayelekile , okungamaphesenti ayisithupha futhi okungaguquki kulezi zinhlobo ezimbili zezilinganiso. Kusuku olungaphambi komjaho futhi kunabashayeli abambalwa abanesibindi abaphahlazeke ngokushesha kuthrekhi ngakho-ke asihambe siyoxoxa ngokushesha nabo, Kerry, sesiseduze nentambo nokuthi kungani kuhlale kukhuphuka njalo , kepha yini inhloso yakho yokugibela amagquma? ukuba yinqaba ukumthanda ngakho mhlawumbe kufanele ngiwele esigabeni esixakile kepha ngithanda ukuphoqa imingcele yami ngizimisele kakhulu yingakho ngithanda ukubona ukuthi ngingazilimaza kangakanani, kepha kimi kuye kwasiza kwesinye isikhathi , okuluhlaza impela uyazi ukuthi kungumzamo onesihluku, yindoda emelene nomthambeka futhi noma ngubani onamandla kunabo bonke uwina yebo, ayikho imicibisholo eminingi, ayikho isayensi eningi ngemuva kwayo, kulula ukushaya ama-pedal rd angazi ukuthi kuyaxaka, kungumphakathi omncane, niyabo, ukuphela kwento yesizini futhi ngiyazi ukuthi kumnandi ukuthi ubona abantu abafanayo minyaka yonke futhi bese Uthola nje ukuthi uRoy ubeka phansi isando abone unjani, uthole okuthile? Amaqhinga athintekayo ngiqonde ukuthi, kusasa iHillClimb ehluke kakhulu kunamanye owaziyo, amanye awo angaphezulu komzuzu, kusasa kuzoba yimizuzu eyi-1213 futhi kuhle kulokhu kukhuphuka ngikuhlukanise kwaba izigaba ezintathu, ngakho-ke eyokuqala Isigaba esisodwa ngisithatha njengegquma lami lokuqwala izintaba zokuqala ezintathu nokushushuluza ngiye esigabeni esicaba esisesigabeni sesibili kanti isigaba sesithathu yimizuzu emibili nje yokugcina yohlobo lokugcina lokudinwa Yiwayini ngoba seliphelile kuyinto emaweni kakhulu, kodwa yebo, ngifuna ukuya? bekunzima kakhulu ekuqaleni futhi nginamalamula ambalwa wokubamba engiwabambe ngihlose cishe ama-432 ngama-watts angama-240, hhayi isisindo sami lapho kuma-58-59 kilos, ngithemba ukuthi lesi sigaba senziwe kungakapheli imizuzu eyisishiyagalolunye bese ngiyalulama engxenyeni ebabazekayo bese uyenzela phezulu bese ekugcineni ukuthi yini inkuthazo yakho yokuphuma lapha ngoba uma ngikhuluma iqiniso angicabangi ukuthi ngizobuyela ekhaya uphilile ngikahle nginabasebenzi abancane benkampani, abangisizile namuhla ngakho-ke sihambe sayophuza itiye likakhilimu kuBobby Tracey kwathi yebo yebo ngakho-ke uma lokho kusizile ukukhuphuka intaba namuhla inkambo enhle uDevin udume ngophuzo lwakhe lukakhilimu ngibheke isimo sezulu futhi ngabona ukuthi kusasa kuzoba usuku oluhle kakhulu ngoba angisenazo izingubo nami futhi ngiyakuzonda ukuthi umcimbi ugezwe ngokuphelele ngalo mqondo.

Ngizofudumeza futhi ngaphezu kwakho konke ngome, ngakho-ke namuhla usuku lomjaho futhi njengoba ubona isimo sezulu sihluke kakhulu, kusabanda impela, kodwa kuhle isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka futhi akukho ndawo eseduze njengomoya - ngingaqhubeka manje nokuqhubeka uzama nokuzama ukukutshela ukuthi ukuqwala kwamagquma kunzima kanjani futhi kunzima kangakanani, kepha esikhundleni salokho manje kufanele sikukhombise imontage yobuso obuthile babashayeli ba uma ulapha eduze kwenzondo noma iVale namuhla, mhlawumbe abanye benu buza ukuthi kungani ababhali bengafaki izigqoko zokuzivikela kahle emicimbini ebanjwe ngokwemithetho ye-TTS noma inhlangano yokulingwa kwesikhathi sokuhamba ngebhayisikili, akudingeki ukuthi uzigqoke futhi lokho akuyona ukuphela kobuchwepheshe obuningi kwesinye isikhathi ilahlekile ngoba abagibeli bavame ukwaziwa ngokuqaqa izibambo zabo nazo zonke izinhlobo zezinto, kepha kuzoba nendatshana ehluke ngokuphelele ngalokho kungekudala. Ake sibheke lobo buso be-varnish, ngakho-ke umcimbi walobu bukhulu awukwazi ukwenza ngaphandle kokuningi ngakho-ke siza abahleli babize amavolontiya abo ayikhulu nesikhombisa ukuze baqiniseke ukuthi kuhamba kahle futhi kahle sinethoni izibukeli futhi, ngubani ngokoqobo Uthole amakhulu alaba kufaka phakathi uMnu Boomright wena uvele weqa umugqa futhi bengikubamba ngokukhathala ngakho ngiyaxolisa kakhulu kodwa bekunganjani, kuhambe kahle impela ukukufaka engxenyeni yokugcina, empeleni impela, ithenge ekugcineni, uyazi, ukukhahlela kokugcina, ngabe uyenze yonke into ngejubane elilodwa? yonke indlela eya phezulu, ngimane ngibheke phansi izinombolo futhi yebo ngizama ukugcina ukungahambi kahle kwayo yonke indlela ngakho angizange ngipheke isikhathi eside engxenyeni yokuqala ngakho ngangimuhle ngibe sengimncane kunalokho okusele, yebo, ngicabanga ukuthi isixuku siyasiza futhi sizama ukukhipha ithangi bese sibona phezulu kwethangi kuye yebo ulinganise phezulu futhi yebo yebo yebo uyesabeka kahle uzofudumala wenze kahle ngiyabonga ukuhamba okukhulu manje ngijabulela ukukulethela u-2019 INational Men's Health and Championship party party ngehora leshumi nanye namashumi amathathu nesikhombisa ebulewe yinhle ukwethula iminyaka yokuphinda isetshenziswe ikhabhoni ngingavele ngibe nesethulo futhi ngenhlanhla okokuqala isiqalekiso se-gcn asishaywa ngoba siyakuhalalisela umlingani, usanda kuthola intaba kazwelonke unqobile, wahamba Ngabuye ngayilengisa obekungaba kuhle impela kodwa okokuqala konke kuhambe ngohlelo kusobala ukuthi ngiphumelele, kodwa ngikwenzile konke njengoba wenza ngithemba ukuthi konke bekuhamba kahle impela ukuthembeka ukuthi bengifuna ukuphatha isigaba sokuqala njengokuma indlela okuyiyo kwiHillclone, ngakho ngishayele kanzima, yacindezela lapho ifika kakhulu eweni futhi lapho ithi yehla, yasebenzisa uhlobo oluthile lokukhululeka bese isixuku lapho siqedile sengathi bekungafanele ubheke phansi kimi, bebengadingi ukwenza lutho, kufanele uhambe kanzima ngangokunokwenzeka uze uqede futhi isixuku besimangalisa nje kulesi sigaba sokugcina yebo manje uma unganikela njengawe uyazi uma uzizwa njengoba bezicabanga ngabo oh kufanele ngizame noma cha ngicabanga ukuthi into enhle ngakho uma kuqhathaniswa nomjaho womgwaqo ungowami uma wazi ukuthi uma ungekho eqenjini awusalanga ngemuva, ngabe ulapho wedwa yebo kunjalo umzamo wakho uqobo, kulapho kungokwakho kakhulu kunokwaneliseka komuntu siqu g ukukhweza izintaba kodwa ukwethembeka noma iyiphi iklabhu yendawo yokuhamba ngamabhayisikili izokusiza futhi ikukhombe lapho kufanele khona lapho ngiqale khona bazobathola endaweni yangakini woza kuwe bazokusiza ngisenza izimangalo zasegqumeni zasendaweni ezinikezayo nawe unesibindi, okuyingxenye enkulu yako, kepha yebo ukwaneliseka komuntu siqu kuyingxenye enkulu yesigcawu sokukhuphuka kwezintaba futhi ukuzungeza umphakathi vibe nokuba nekhofi yetiye kanye ne-keg ngemuva kwalokho, ingabe ivulekile futhi? Ngicabanga ukuthi yilobuhle bokuthi izici zalo mdlalo, akuyona into ekhanyayo ye-2019 National Women's Health Plan Champion ngesikhathi sika-1417.8 kusuka kumqeqeshi womcibisholo uHaley Simmons ukuthi kungani ngilapha manje noHaley Simmons ongomunye walezi zinsuku ze-Womens abadla okuhle kakhulu? Izimo ezihlukile kusukela izolo, lapho ugibele khona phezulu, zicishe zakhishwa ngicabanga, ngoba bekukhohlisa impela yebo bekuyisiphepho esihle kakhulu izolo, bekusobala ukuthi simanzi futhi yebo lapho ngiphenduka nebhantshi lami elikhulu lemvula umoya ngibambekile futhi ngacabanga ukuthi bengicabanga ukuthi ngizofika ngenhlanhla ngihlale kanti namuhla empeleni kumnandi yebo empeleni kungowokuqala kodwa engizokusho empeleni izimo ezinhle zeNational Hill Climbbit futhi ngenze konke kuhamba ngohlelo lwakho ngiqonde ukuthi, Kusobala ukuthi uzuze kahle, akusho ukuthi yonke into idinga uhlelo, kepha nginentshisekelo yokuba nobulungisa ekuqaleni lapho ngivivinya khona ukuthi nginezithuthuthu ezimbili engingase ngibe nazo futhi ngibe nebhayisikili lomjaho ibhayisikili ebengifuna ukulisebenzisa ukugcwalisa ukushisa, bengingafuni ukufaka engcupheni amathayi ami okugijima, yebo, ngakho-ke ngivivinye ibhayisikili lami lokugijima futhi konke bekuhamba kahle kakhulu kubhayisikili lami leWalmart ebelixhunywe kule mitha yamandla, ngifudumele ukulungiselela ukuqala ukuxhuma kabusha? imitha yamandla ebhayisikili iMyrace futhi ayingibonisanga mandla athe ayixhunyiwe kugesi ngakho ngigibele yonke into ensimini bengingenazo izinombolo ngakho nginecebo lamandla kodwa ngathola kahle uma wazi ukuthi ngenze uhlelo lwami lwamandla olufanele yeah uyazi ngenze okwanele ukuwina ngakho ngafika lapha yeah bakulahla phansi impela, kungenzeka kube yiminyaka eyi-15 kusukela ngenza umqansa wentaba ngacabanga, kungani ngingavele ngifune wenza lolu hlobo lwezeluleko? noma uyazi ukuthi ungamkhuthaza kanjani umuntu ukuthi akwenze ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi usuqedile, ufana nomuntu omuhle, kepha ukweqa umugqa wokugcina ukubukeka kobuso babantu ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bacabanga nje, ngeke kuphinde kube khona kuhle impela, kumnandi impela kubo bonke abantu e-HQ ngemuva kwalokho uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa kufanele uzihlole futhi kuyindawo enobungani ngempela ukwenza lokho okukhazimulayo lapho sikhona, uma unentshisekelo yokugxambukela nokujezisa umzimba wakho, akudingeki ngikwenze, sikhona futhi siqonda umhlaba wezintaba futhi ngangikuthanda ngoba wonke umuntu wayenobungane futhi futhi wazama ukungincenga ukuba ngithinte ukuze ngibambe iqhaza.Ngeke kwenzeke noma nini maduzane, kodwa ngikujabulele kakhulu ukubona indlela yesayensi yabanye abantu nendlela esheshayo yabanye, futhi ingasaphathwa eminye yalezi zingcosana zobuchwepheshe bebhayisikili obusetshenziselwe ukungitshela esigabeni sokuphawula ngezansi yabelana ngomethuli we-GCM ongathanda ukumbona kuma-champs kazwelonke e-HillClimb azibandakanye lapho, uma kukhona ongikhulumayo esaba ukuthi lawa mazwana azosuswa kepha ngiyabonga kakhulu kubahleli bomcimbi ngokusamukela lapha, khumbula ukuthanda nokwabelana le ndatshana nabangani bakho. Ungakhohlwa ukuvakashela i-GC futhi uthenge ku-shop top globalcycling Network uzolile manje ukuthola ezinye izindatshana ezimbili ezinhle kanjani ngakho, mane uchofoze lapha ngezansi futhi ngezansi nje futhi ngizozitholela mina noMnu. ukubhaxabula

Ingabe kukhona ukuphela kokuqwala intaba?

Khuphuka UmqansaUmjaho awunamkhawulo -Laphochaukuphelaumgomo noma umugqa wokuqeda. Esikhundleni salokho, ngumdlalo osuselwe kuphela kumaphuzu aphezulu.

Yini impumelelo eyimfihlo ekukhuphukeni kwentaba?

UkushayelaIzimpumelelo

IFirst Hills: Shayela i-1000m (Shayela amamitha ayi-1000 nganoma iyiphi imoto.) Uhambo luyaqala: Shayela u-10000m (Shayela amamitha ayi-10 000 nganoma iyiphi imoto.) Kungani NgikwaziKhuphukaiNtaba ?: Shayela u-100000m (Shayela amamitha ayi-100,000 nganoma iyiphi imoto.) Ngoba ngiseThandweni: Shayela u-1000000m (Shayela amamitha ayi-1,000,000 nganoma iyiphi imoto.)

wamukelekile ku-syncmind ukuze uthole okuhlangenwe nakho okungcono sicela usebenzise ama-headphone aveze okufunayo ngenkathi uphinde ufeza amaphupho akho lawa asethathe ubukhulu noma ubukhulu abantu abangazibekeli umgomo wabo wempilo cishe ngo-1820 engifuna ukuba yilokhu noma ukuthi i Angisho ukuthi akulungile angisho ukuthi akudingekile, kungukuthi ngandlela thile kodwa ngibona ikakhulukazi entshonalanga ikakhulukazi eMelika le yinto engingathanda ukuyishintsha, yebo, ngokuba nokugxila kwengqondo ongakwenza sifinyelele ezintweni ezimbalwa, kepha sidinga ukuchaza kabusha ukuthi yikuphi ukuzuza ngoba unalokho obefuna ukuzuza okuthile empilweni yakho okuyindlela engatheni yokwelapha imvelo yomuntu, izinto ezimbalwa ezibonakalayo ozifisayo, noma ngokwemigomo yezobudlelwano obusezingeni eliphezulu, manje njengamanje le rickshaw encane okufanele ithathe abantu abathathu, ithwala abantu abayi-10, ngandlela thile ishayela ngolwesibili ukuyikhuphula igquma futhi iyenze ikhuphuke konke kuyimpumelelo, isicimile engine, pr ngokusobala ukuhlala phansi kwe-Chaiit kuyimpumelelo ngithi akuyona impumelelo, yebo, ngokwenhlalo, kufanelekile uqobo, kungahle kube nezinzuzo zomnotho nezinye, yebo, izinto ezimbalwa okufanele zenziwe kanjena angikungabazi kodwa uma ubiza lo mbono ngiyaxolisa ngeke ngibize lo mbono lesi yisifiso esincane ebesingenziwa ngezindlela eziningi lezi zinto zinkulu emiqondweni yabantu ngoba bazibekela imigomo, njengakuyoga esho uma une umgomo engqondweni, uneso elilodwa kuphela lokuthola indlela yakho. Indoda eneso elilodwa icabanga ukuthi yenze okuhle ngoba inendlela yayo umuntu ongabona kahle ukuthi uthole ikhaya, akacabangi kakhulu ngokuthola ikhaya lakhe ngoba kuyinto elula kunazo zonke ongayenza, ngithi, ngaphandle kwabantu Ukuze ukwenza ngcono, sizibekela imigomo emincane njengale njini encane engenawo amandla okuqwala lelo gquma manje, ibeka leyo nhloso futhi icabanga ukuthi yenze into enhle ukufika lapho, kepha uma iphenduka ibe munye ngaphandle komzamo kungakha imoto eqinile, kungaba lapho ukugxila komuntu kufanele kugxile kubantu kungafanele kube yilokho okufanele ngibe yikho okufanele ngibe nakho futhi okungafanele kube umgomo wakho kumele kube mayelana nokuthi ngingayithuthukisa kanjani le mpilo lapho ngithi impilo i Angikhulumi ngomsebenzi wakho ubizo lwakho ubudlelwano bakho namaphrojekthi wakho womphakathi cha ngikhuluma ngempilo, ukuthi ungasuka kanjani kulokhu oyikho uye empilweni ephucukile kakhulu noma ephezulu, yenza lokho, uma wenza lokho lokho kuzokwenza konke Yini Yilokho okushiwo yi-yoga, ungakhathazeki ngokuthi yini okufanele ube nayo wh okufanele ukwenze, vele ukwenze injini enamandla wonke amagquma achazwa immen ngakho-ke lokho kufanele kube umbono wakho, hhayi ukuthi ngifuna ukuthola lolu hlobo lomsebenzi engifuna ukwenza izinkulungwane eziningi zamadola ngifuna ukushada nale ntombazane enhle indawo yakhona cha iya iba nkulu futhi kube namandla okudlula lokhu okuyikho manje, zonke lezi zinto zizokwenzeka, zonke lezi zinto zizokwenzeka kakhulu kunalokho obukucabanga, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi impilo yakho ayisiyo kunqunywa ngamalungiselelo empilo yakho okungukuthi impilo yakho inqunywa yilokho okuwela lapha ngakho-ke kufanele impilo ngoba iyimpilo, hhayi ukwakheka kwempilo, futhi impilo yenzeka ngokwalokho oyihlelayo, ibaluleke emphakathini futhi ayinamphumela okhona empilweni . Ungabizi izifiso ezincane njengemibono ngifuna ukuthenga imoto entsha eyimodeli futhi kwenzeka.

Kuzokwenzeka noma kunjalo ngoba bakuboleka inzalo engamaphesenti ayi-zero mahhala futhi bazokubuyisa kuwe eminyakeni eyi-10, uma wonke umuntu engathenga okuthile, akusho lutho ngaphandle kokuhlala kuleyo moto uzokwenzenjani kuphela lapho omakhelwane bakho bekubuka ? futhi uzikhwele wena, uzizwa kahle lapho wonke umuntu enezimoto ezinkulu, uzizwa njengombhedo futhi, kunjalo, kuphela, kepha uma lo muntu esethuthukisiwe, noma ngabe uhlala edolobheni noma uhleli phakathi kwalawa matshe uhleli wedwa intaba ezungeze noma yikuphi lapho uhleli khona, kuhle kule ndawo enkulu. Dala lesi sikhala se-cosmic, lapho wena uqobo ukhonjwa njengomzimba omncane, lo muntu omncane kule cosmos enkulu ukwesaba ukwesaba Yebo, iningi labantu lihlala ngokungazi futhi lizama ukwesaba ukugwema, kepha uma ubheka ngokucophelela maphakathi nendawo mhlawumbe ucabanga ukuthi ngiseLos Angeles noma eNew York, kodwa empeleni ukule cosmos emaphakathi nendawo lapho i-GPS yakho ingeke ikutshele ukuthi ukuphi uma uyibuka ngempela, le ngcezu encane impilo, uma uvele ukhonjwe ngumuntu uqobo lwakho, le ngxenye encane yempilo kufanele ithuthumele isikhashana, futhi lapho i-ben ikunikeza ukunambitha kokuphila nokufa, khona-ke ukwesaba kuzofika noma kunjalo, kepha ukwesaba kuzodlula lokho kusho ukuthi uma uphila impilo yakho kanjena, lapho uvumela impilo yakho ukuba yenzeke kuwe ngandlela thile, lapho isipiliyoni sempilo yakho seqa umkhawulo womzimba wakho lapho usebenza nomzimba wakho ngendlela yokuthi umzimba wakho ukwazi kungenzeka emhlabeni futhi okuhlangenwe nakho kwakho kwangaphakathi kuya ku-beyon d uzobona ukwesaba kungabi nandaba. Into eyodwa ukuthi unekhono ngokomzimba, okwenza ukwazi ukusebenza ngokomzimba futhi ube nekhono lokubhekana nomhlaba ophilayo esikoleni ubabona bejikeleza njengamathanga bephuza isiraphu yommbila ngakho-ke uma ufana nethanga njengengane bese i-halloween ikusebenzela uyesaba uma ulungele futhi unekhono futhi ukulungele ukulwa nezidonshu lapho-ke amandla akho omzimba enekhono, ngakho-ke ukwesaba okuningi kuyanakekelwa kanti okunye ubukhulu kungokuhlangenwe nakho kwakho kwangaphakathi kudlule ubungqabavu bakho ngakho-ke akusekho ukwesaba manje udlame olwedlulile kuwo womabili amazinga ngoba isimo somzimba sihlala sisongelwa kufanele sikuqonde ukuthi lokhu komzimba akuyona into ehlala njalo iPhysicality inqubo entekenteke ubone ukuthi ungangitshela yini noma ungahle ube nemibono eminingi ngokuthi ngingubani kodwa empeleni yimiphi imibono futhi imibono oyakhele okuzungezile, empeleni uyisiqeshana sempilo, yebo ungahambisana nezinto eziningi ezikhomba izinto eziqala ngomzimba wakho ngoba ukhombe umzimba wakho i-ajenda yakho ngoba ukhonjwe ngemfundo yakho uba yinto ehlukile ozibandakanya nenkolo yakho uba yinto efana nokuthi uzokwandisa ubunikazi bakho ngezindlela eziningi ezahlukahlukene okungaba yimfuneko yomphakathi ukusebenza emphakathini wamukela okuthile okuhle kepha empeleni impilo yakho uma ufuna ukwazi impilo uma ucabanga ukuthi ibhukwana lokufundisa ngumbhalo owabhala ngomunye ngeke kube ngoba lokho ofuna ukukwazi uhlobo lwale mpilo, ngoba impilo yakho akudingeki ifunde enye ukuthi ufunda kuzona kufanele unake lokhu unake konke okunye kepha akwenele kulokhu uma ngithi ukukulalela lokhu akukhona ukuma phambi kwesibuko nokunaka ukunaka okuthile, ngokuyisisekelo ngoba nomzimba wakho owuthole ngaphandle, akusiyo into oyidlile, lokho okudlile Ubiza njengomqondo wami okuqukethwe ngumzimba wakho nokuqukethwe yim ind lokho kungukudla okudlile, lokho kungukuvela okufakile, kepha okubaluleke kakhulu kunalokho osekhona.

Impilo yinto ongayivumeli ukuthi ichume futhi ichume? kumele isebenzise le mpilo ayikho into efana nokuthi mayiyiqhakaze ngokugcwele uma iqhakaza izokwenza izinto ezinhle kakhulu ozibona zonke izimpilo kule planethi noma ngabe isibungu noma isinambuzane noma inyoni noma isihlahla wonke umuntu wabo uzama ukuba impilo ephelele, akunjalo, kodwa siyazi ukuthi yini umhlonyane ogcwele ngokuphelele, siyazi ukuthi intethe egcwele kangakanani, siyazi ukuthi umuthi ogcwele kangakanani, kodwa asazi ukuthi isihlahla esigcwele singuMuntu siyini, ngoba noma yini oba yiyo empilweni yakho, uzobona ukuthi ufuna ukuba utho ngokwengeziwe uma kwenzeka okuningi, ufuna ukuba okunye uma kwenzeka okuthile, ufuna ube yinto ethe xaxa yebo noma cha lapho ukhona njengamanje impilo yakho usafuna ukuba nokuncane uma uyibuka ngempela uzobona okufunayo ukwanda okungenamkhawulo ongakufuni okungaka noma okuningi okufunayo ngokwanda okungapheli thina nn ubheka ukwandiswa okungapheliukuthola kanjani noma yini oyifunayo yokwelulwa okungenamkhawulo ngokusebenzisa izincazelo zomzimba ezingasoze zagcwaliseka, ngoba izindlela zomzimba ezinomkhawulo ochaziweizisekelo zezinto ezibonakalayo kukhona lapho kufanele kube nomkhawulo ochaziwe akukho mkhawulo, ungayeka ukukubiza ngokomzimba, manje kukhona okuthile ngaphakathi wena olangazelela ukwanda okungenamkhawulo, kepha uzama ukukunika izindlela ezingokomzimba zokuthi ulangazelela ukuthola ukwanda, ukuveza lokho ukuqonda lapho uthola isimemezelo somzimba esiyisisekelo ukuthi ubulili into okungeyona wena ofuna ukuyenza ingxenye yakho, ngokwakho, lapho ithola inkulumo engqondweni ibizwa ngokuthi ukuhaha ukuvelela ukuwina noma ukuthenga nje, konke lokhu kuyimizamo efanayo umuntu azama ngayo ukwenza okuthile ukuze abe ngaphezu kwalokho ayikho manje, kodwa nonke waphila isikhathi eside ngokwanele ukuthi ukwazi okuningi ngeke kukukhokhele, ufuna konke, noma ngabe ngikwenza inkosi noma indlovukazi yaleli planethi usazobheka imithala esele esele yebo noma cha ngoba t isigqoko yimvelo yomuntu, lokhu ngeke kwaneliswe yilokho okungaka, ungangena ngezitolimende uma ufuna, kepha usondela kuzitolimende ezingapheli ngicabanga indlela ewubuwula ozoyenza ngoba awukwazi ukubala eyodwa, ezimbili, ezintathu, ezine , abahlanu bese uthi uSuku olulodwa ngesikhathi esilinganiselwe ungakwazi o Ngizobala nje ngokungapheli, ngakho-ke imanuwali ilapha. Ungangikholwa, ungangikholwa noma yini eshiwo yinoma ngubani, kepha naka impilo ukuthi awuyona imicabango yakho, hhayi imizwelo yakho, hhayi isakhiwo sakho somzimba, kepha impilo eyisisekelo oyikho lapho uthola lokho okufunayo Ukwazi Ngempilo Kulungile Lapha Akudingeki Ulalele Izinkulumo Zanoma ngubaniAkumele Ufunde Imibhalo Yanoma ngubani Awudingi ukulalela izimfundiso zanoma ngubani ngoba lokho okwaziyo ngalokho odinga ukukwazi ngempilo empeleni kungokwakho ngoba uyimpilo

ukulungisa isondo elingenathumbu

Yiliphi izwe elasungula ukukhuphuka kwentaba?

Umjaho Wokwenyuka Kwezintabaisuselwa ku-2D physics ka-2012ukugijimaumdlalo wevidiyo okhishwe yiFinland studio Fingersoft ye-Android, iOS, Microsoft Windows, neWindows Phone. Ekuqaleni yadalwa nguToni Fingerroos, umsunguli weFingersoft, futhi ingumkhiqizo owaziwa kakhulu wenkampani.

Mangaki amazinga akhona ekukhuphukeni kwentaba?

Thola izithuthukisi zokukubuyisela esenzweni. 27+Amaleveli! Izimoto ezingama-28 +!

Kuyini ukusinda eRagnarok ekukhuphukeni kwentaba?

Umqondo ngemuva kokuthola i-Khuphuka UmqansaImpumelelo ye-Racing Troll Master (akaUsindeku-I-Ragnarok) kulula, kepha empeleni ukuthola kunzima. Uyabona, udinga ngokoqobosisindeku-I-Ragnarok, nangokuthisisinde(ngencazelo), akufanele ufe.

Ugibela kanjani udrako we-neon ekukhuphukeni kwentaba?

Ngokuya nge-wiki: Ngemuva cishe kwamamitha ayi-1870, iUdrako weNeonizonyamalala ngemuva, ivela endaweni ngemuva kwemizuzwana embalwa. Umdlali uyakwazigibelaemhlane wakhe, okuzuza impumelelo 'UNeonInkosi '.ezimbili. 2020.

Ingabe i-Hill Climb ayipheli?

Khuphuka UmqansaUmjaho ngempelaokungenamkhawulo- akukho mgomo wokuphela noma umugqa wokuqeda. Esikhundleni salokho, ngumdlalo osuselwe kuphela kumaphuzu aphezulu. Njalo amazinga angama-20, uzofika endaweni yokuqala ngaphandle kokuzwa, ngoba isigaba senzelwe ukuba nendawo yokuqala esifana nephuzu lokuqeda.

Iyiphi imoto esheshayo emjahweni wokuqwala intaba?

Isivinini esikhulu, iesheshayoemdlalweni, uzokumaka njengokusemandleni akhoimotokusenesikhathi, kepha njengoba uyithuthukisa futhi ijubane layo lizoba likhulu kangangokuba kuthambekele ekushayeleni phezu kwamaqhuqhuva bese unqamula intamo kaBill ngenkathi ufika ngemuva kwesikhathi somoya.

Ziyini izinzuzo zokukhuphuka intaba ngebhayisikili?

Qonda izinzuzo emzimbeni wakho wokuhamba ngebhayisikili endaweni enamagquma. Indawo esezintabeni yakha amazinga akho okuqina ngokusiza umzimba wakho ufunde ukusebenzisa i-oxygen kahle. Futhi, inqubo yokuqwala igquma ngebhayisikili isebenzisa amaqembu ehlukene emisipha njengoba uhamba ngebhayisikili ukugcina amandla amakhulu.

amabhayisikili akudala

Abaqwala intaba baqala nini ukugibela amabhayisikili abo?

Kungakapheli nje amaviki ambalwa ngo-Okthoba, abagibeli babuthana kwamanye amagquma ayinselele kakhulu ezweni ukubona ukuthi ngubani ongagibela kuwo ngokushesha okukhulu. Eminye yemicimbi ibiqhubeka ikhulu noma ngaphezulu, futhi ngaleso sikhathi imishini esetshenziswa ngabagibeli iguquke yaba ngamabhayisikili asindayo kakhulu esiwabona namuhla.

Ngabe uMt Evans Hill Climb wenza kanjani umehluko?

Ukuhlanganisa uMt. U-Evans uyawenza umehluko impela. UMt. I-Evans Hill Climb yethulwa yiTeam Evergreen Cycling, iklabhu yebhayisikili enkulu kunazo zonke futhi esiza kakhulu esifundazweni saseColorado. Ngokutholwa kweMt. U-Evans Hill Climb, u-TE ukwazile ukunikela ngama- $ 3 million kubantu bendawo abangenzi nzuzo.

Eminye Imibuzo Kulesi Sigaba

Ukuhamba ngebhayisikili udonga olukhulu lwechina - sesha izixazululo

Ungakwazi ukugibela ibhayisikili ku-Great Wall yaseChina? IGreat Wall yaseChina yayiyisakhiwo esasingangeneki eminyakeni engama-3 000 eyedlule. Namuhla, ungahamba, noma ugibele ibhayisikili elihlikihliwe, lonke ubude balo obungu-8,850km.

Ukufudumala ngebhayisikili - izimpendulo ezinkingeni

Ingabe kufanele ufudumale ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili? Ukuhamba ngebhayisikili kufana nanoma imuphi omunye umdlalo noma ukuzivocavoca, ngomqondo wokuthi kubalulekile ukufudumala kahle ngaphambi kokuba ugibele i- # EverydayAdventure. Ukuzifudumeza ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili kungakhuphula ukubekezela kwakho nokuqina kwakho, okuvumela imiphumela engcono uma kukhulunywa ngohlangothi lomsebenzi wokuqina.16 июл. 2019 г.

Amabhayisikili eLemond - ungahlala kanjani

Kwenzekani emabhayisikili eLeMond? Uphawu lweLeMond Bikes lukhuthazelele ubunzima ekuqaleni kwempilo yalo kubandakanya nesipiliyoni sokufa ekufikeni kwalo kokuqala. Ngo-2010, uTrek wamemezela ukuthi uzoyeka ukukhiqiza ulayini wamabhayisikili weLeMond, kanti ukuba khona kukaLeMond embonini yamabhayisikili kwakukhawulelwe kolayini abahlukile babaqeqeshi bomoya.20 сент. 2013 г.

Izilinganiso zesigqoko sebhayisikili - imibuzo ejwayelekile

Siyini isigqoko sebhayisikili esiphephe kakhudlwana? IBontrager Rally MIPS ithole amaphuzu aphakeme kakhulu okuphepha phakathi kwazo zonke izigqoko zokuzivikela ezihlolwe ngo-2020.

Isihlalo sebhayisikili - ireferensi ephelele

Siyini isihlalo sebhayisikili esintofontofo kakhulu? Okunethezeka Ngokuphelele: Isihlalo Se-Bikeroo Oversized Comfort Bike. Abagibeli bamabhayisikili abangaphezu kuka-6 400 basithanda lesi sihlalo sebhayisikili iBikeroo ngezizathu eziningi. Kanye nomklamo we-ergonomic, isihlalo sehhashi esidumile sine-padding eyanele kanye nomumo osayizi omkhulu wenduduzo eyengeziwe nokusekelwa okwengeziwe. Mar 19, 2021

Ukulayisha ibhayisikili le-carb - indlela yokuphatha

Ingabe ukulayishwa kwe-carb kusebenza ngebhayisikili? Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukulayishwa kwe-carb kwandisa isikhathi sokukhathala cishe nge-20%, ngenkathi ukuthuthuka kokusebenza kuzulazula cishe ku-2%. Ngakho-ke inzuzo yayo yangempela ukukusiza ukuthi uqoqe amamayela kwasekuqaleni, kunokuba uwakhwele ngokushesha, ikakhulukazi uma lokho kugibela kukude kunemizuzu engama-75.